Module 1 SolidCAM Turning Training
Unit 1 Turning-Set Up
Unit 2 Turning- Facing
Unit 3 Turning- Turning and Grooving
Unit 4 Turning- Threading
Unit 5 Turning- Drilling and Milling in Turning
Unit 6 Turning- Part Off